Københavns Professionshøjskole

Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Københavns Professionshøjskole (KP) har omtrent 20.000 studenter og samler Danmarks største antall studenter innen lærer- og sykepleierutdanning. Høyskolen tar imot cirka 570 internasjonale studenter hvert år.

UiS har Erasmus+- avtaler med KP innen følgende fagområder:

Sykepleie (campus Nordsjælland), Statsvitenskap og sosiologi, Lærer og barnehagelærer og Samfunnsikkerhet ( Byplanlegging og samfunnsikkerhet)

Undervisningsspråk

Engelsk og/eller dansk.

For studenter som skal ta fag innen studieprogrammet 'Administrationsbachelor' gjør vi oppmerksom på at undervisningsspråket er dansk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Karakterkrav

Sykepleie: Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.
Statsvitenskap og sosiologi: Ingen karakterkrav.
Barnehagelærer og lærer: Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Vær obs på at danske læresteder krever balanse mellom inn- og utreisende studenter over tid, dette kan i verste fall bety at studenter UiS har nominert ikke får tilbud om utvekslingsplass ved KP.

Sykepleie:

2 plasser per semester.

Statsvitenskap og BA byplanlegging og samfunnsikkerhet :

4 plasser per år for studenter som tar spesialisering innen samfunnssikkerhet (emner på studieprogrammet 'Katastrofe- og risikomanager'). og BA i byplanlegging og samfunnssikkerhet

3 plasser per semester for studenter som tar emner på studieprogrammet 'Administrationsbachelor'.

Barnehagelærer:

2 plasser hver vår.

Grunnskolelærer:

2 plasser hvert studieår. Studenter som reiser ut i høstsemesteret har førsterett på disse plassene.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: august- januar
Vårsemester: januar-juni

Valg av emner

Sykepleiestudenter: praksis

Statsvitenskap- og sosiologi:
Ureisende studenter fra statsvitenskap og sosiologi velger emner ved studieprogrammet Administrationsbachelor (NB! undervisningsspråket er dansk).

Grunnskolelærer:
Emner på dansk
Emner på engelsk

Barnehagelærerutdanning:

People with special needs (30 ECTS)

Du kan også følge andre ordinære emner som undervises på dansk. Da må du sette sammen ditt eget kursprogram, og få en godkjenning av Institutt for barnehagelærerutdanning.

Byplanlegging og samfunnsikkerhet
Studenter velger emner fra studieprogrammet Katastrofe-og risikomanager

( undervisningsspråket er dansk)

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

KP er behjelpelig med bolig.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?