Københavns Universitet

København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

København universitet er det eldste universitetet i Danmark og ett av de eldste i Nord Europa. Universitetet ble grunnlagt i 1479. Det undervises på dansk, men noen av kursene er også på engelsk. Det er ca. 40.000 studenter ved universitetet.

Undervisningsspråk

Dansk eller engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i dansk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen.

Antall utvekslingsplasser totalt

Uis har 2 plasser innen Nordlysnettverket. Merk at alle studenter ved UiS konkurrerer om de to plassene, og vi har normalt flere søkere enn plasser, så det kan være lurt å legge inn et reelt andrevalg når man søker om utveksling til København.

Informasjon om skolepenger

Ingen skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend) i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Valg av emner

Kurskatalog

Du kan kun velge emner som er åpne for utvekslingsstudenter og som er innenfor samme fagområde som du studerer.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Som nordisk student vil du ikke få tilbud om bolig ved Københavns universitet, men heller hjelp til selvhjelp. Les mer om bolig på KU's hjemmesider.

Flere spørsmål?