Konzervator Duncan centre

Konzervator Duncan centre er den eneste institusjonen i Tsjekkia som tilbyr studier innen Contemporary dance, et seks (!) år langt studium.

Antall utvekslingsplasser totalt

Antall plasser er ikke gitt, det vil avhenge av antall søkere og hvor mange studenter utvekslingsstedet har kapasitet til å ta imot det aktuelle semesteret. Dette innebærer at det stort sett alltid er konkurranse om plassene, og at det legges stor vekt på kvaliteten på søknaden din.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Ukjent, men trolig avsluttes høstsemesteret i januar.

Valg av emner

Flere spørsmål?