Kozminski University

Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Kozminksi University ligger i Warszawa, landets hovedstad med 1,7 mill innbyggere. Universitetet, som har omtrent 7500 studenter ble grunnlagt i 1993 og har et bredt fagtilbud innenfor business og juss. Universitetet i Stavanger har inngått en Erasmus+-avtale med Kozminksi University for studenter ved Handelshøyskolen UiS.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 plasser for studenter på økonomi og administrasjon (bachelor og master), 2 plasser for studenter på bachelor i rettvitenskap og 2 plasser for master i forretningsjus ved Handelshøyskolen UiS.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Slutten av september - begynnelsen av januar
Vårsemester: Midten av januar - slutten av juni

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Course catalog.

NB! Merk at endelig emneoversikt er tilgjengelig to uker før semesterstart.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Kozminksi University kan ikke tilby egne studentboliger for utvekslingsstudentene, men gir råd om aktuelle tilbydere. Informasjon om bolig.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Polen.

Flere spørsmål?