Lappeenranta University of Technology

Lappeenranta University of Technology (LUT) er et ungt og innovativt universitet i Finland, som er kjent for å koble forskning og utdanning innen teknologi og business og ha et strategisk fokus på bærekraftig teknologi og energi.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Lappeenranta University of Technology har ca. 7000 studenter og campus ligger ved bredden av innsjøen Saimaa, ca 7 km fra Lappeenranta sentrum.

Universitetet har tre «schools»:

  • LUT School of Energy Systems
  • LUT School of Engineering Science
  • LUT School of Business and Management

UiS har en Erasmus+ avtale med LUT som dekker ingeniør- og teknologifag og har et spesielt godt tilbud for studenter som ønsker å kombinere teknologi og driftsledelse og studenter med interesse for energi og bærekraftige løsninger. I tillegg er LUT og UiS begge medlemmer av NORDTEK, et nettverk av tekniske universiteter i Norden, som tilbyr Erasmus+ utveksling.

Undervisningsspråk

Engelsk og finsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+ avtale er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Semesterorganisering

Høstsemester: September - desember
Vårsemester: Januar - mai

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 Studiepoeng.

Bolig

LUT tilbyr studentboliger både nær campus og nær sentrum.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål?