Hopp til hovedinnhold

Linköpings universitet

Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Linkøpings universitet (LiU) er et forskningsuniversitet i Linkøping og Norrkøping, som ble grunnlagt i 1970. Universitetet har totalt 27.000 studenter fordelt på et teknisk, medisinsk og filosofisk fakultet. Linkøpings universitet har tre campuser. Byen, som ligger i Östergötland, har i overkant av 100.000 innbyggere.

Universitetet i Stavanger og Linköpings universitet er begge med i de nordiske nettverkene Nordtek og Nordlys, som åpner for studentutveksling. UiS har også Erasmus+-avtaler med LiU innen Engineering (maskin), og innen lærer- og barnehagelærerutdanning.

Undervisningsspråk
Engelsk eller svensk.
Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i svensk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.
Karakterkrav
Ingen karakterkrav.
Antall utvekslingsplasser totalt

Eramus+avtale innen Engineering (maskin): 2 plasser

Erasmus+avtale innen lærer- og barnehagelærerutdanning: 4 plasser

Nordtek/Nordlysavtale innen Faculty of Arts and Sciences: 2 plasser

Informasjon om skolepenger
Ingen skolepenger.
Stipendmuligheter

Studenter som reiser via en Erasmus+-avtale får et Erasmus+-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Studenter som reiser via de nordiske nettverkene får et stipend på rundt 2,400 NOK per måned, i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Midten av august - midten av januar.
Vårsemester: Midten av januar - midten av juni.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner
Studiepoeng i utlandet
30 ECTS = 30 studiepoeng.
Bolig
LiU har et køsystem for tildeling av bolig til studenter.
Flere spørsmål?