Linnéuniversitetet

Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Linnéuniversitetet ligger i Småland, med campus både i Växjö og Kalmar. Universitetet er oppkalt etter Carl von Linné, som var en betydningsfull naturforsker og lege. Totalt er det rundt 30.000 studenter på de to campusene.

Universitetet i Stavanger og Linnéuniversitetet er begge med i ulike nordiske Nordplus-nettverk blant annet for sykepleie. Nordlys-nettverket under Nordplus åpner for utveksling for alle studieprogram på både bachelor- og masternivå. For barnehagelærer-/lærerstudenter og helsevitenskapstudenter er det en Erasmus+ avtale. Sykepleiestudenter reiser under Erasmus+ eller Nordplus-avtalen.

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som skal ta emner på engelsk må levere en Language Proficiency Report. Linnéuniversitetet krever at man behersker engelsk på nivå B2 i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Det er ingen krav til språk for studenter som skal ta emner på svensk.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Nordplus: 2
Erasmus+ helsefag: 6 plasser fordelt på: B-SYKEPL (2), M-HELSYK (2) og M-HELVT (2).
Erasmus+ lærerutdanning: 2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordplus- eller Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser til Linnéuniversitetet får enten ekstra stipend fra Nordplus- eller Erasmus+-programmet i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: slutten av august-midten av januar
Vårsemester: midten av januar-begynnelsen av juni

Hvert semester er delt inn i fire studieperioder som hver tilsvarer 7,5 studiepoeng.

Valg av emner

Linnéuniversitetet har en rekke emner som undervises på engelsk som er åpne for utvekslingsstudenter. Det kan også være mulig å følge emner som undervises på svensk.

Barnehagelærerutdanning

Disse emnene er aktuelle for deg, og er faglig forhåndsgodkjente av instituttet:

Barnehagelærerstudenter følger undervisning sammen med de svenske studentene.

Grunnskolelærerutdanning

Linnéuniversitetet tilbyr emner som kan godkjennes som skolerelevante fag innen pedagogikk, inkludert skolepraksis: Teacher education courses for exchange students 2021-22

Helsevitenskap

Emner innenfor Health Science, Master Programme (OBS! Midlertidig kansellert i 2024):

  • Introduction to Health Informatics, 7.5 ECTS
  • Global Health from an Intercultural Perspective, 7.5 ECTS
  • Human Movements in a Health and Sustainability Perspective, 7.5 ECTS
  • Health Management, 7.5 ECTS
  • Entrepreneurship and social change, 7.5 ECTS

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Informasjon om bolig tilbud ved Linnéuniversitetet.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Informasjon for studenter som går på bachelor i sykepleie:

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend fra Statens Lånekasse for utdanning er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre. Du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Sykepleiestudenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?