Malta College of Arts, Science & Technology

Malta er en republikk i Middelhavet sør for Sicilia. Landet er en av verdens minste stater og har en befolkning på 421 364 (2012). Malta er mindre enn Oslo fylke og har 2 offisielle språk: maltesisk og engelsk. Til tross for at Malta ikke er spesielt stor er det likevel mye å oppleve der. Malta byr på trange gater, små vingårder samt sol og klart vann. Dykkingen i Malta er et av Europas beste!

58912_shutterstock_580612414

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Ulike skoler har eksistert på Malta siden 1300-tallet og gratis universitetsutdanning ble innført i 1970. Det helsevitenskapelige fakultetet har signert en avtale med The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) som ble etablert i 2001.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Karakterkrav

Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser

2 plasser for B-SYKEPL.

Studenter må være forberedt på 12-timersvakter, men dere får også flere fridager ettersom timene samler seg fortere opp, og det gjør at man får utforske Malta.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling får stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Sykepleiestudenter fra UiS følger norsk akademisk kalender.

Valg av emner

Sykepleiestudenter tar enten medisink eller kirurgisk praksis (ofte på Mater Dei sykehus).

Husk å ta med egen sykepleieuniform.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

MCAST har ikke mulighet til å hjelpe med boligutleie, men anbefaler Airbnb.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Parterinstitusjonen krever forsikringsbevis på engelsk (med bl.a. ansvarsforsikring nevnt tidligere) som skal sendes over ila søknadsprosessen sammen med kopi av Europeisk helsetrygdkort som kan brukes i alle EU/EØS-landene. Husk betsille disse i god tid.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?