Manipal Academy of Higher Education

Går du på bachelor i sykepleie og er på jakt etter et unikt praksissemester noe helt utenom det vanlige? Da er Manipal University det rette universitetet for deg! Opplev et fascinerende og et veldig annerledes land og sykehus og forbered deg på kulturkrasjet som du garantert kommer til å oppleve i India. Dersom du ønsker å bli inkludert og delta i arbeidet på praksistedet må du være pågående. Ikke gi opp selv om du får et par nei, for neste du spør sier sikkert ja.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Manipal University / Manipal Academy of Higher Education har rundt 28 000 studenter fra over 50 land. Mangalore campus tilbyr studieprogram innen medisin, tannlegestuder og sykepleiefag. Manipal by regnes for å være en av de mest kosmopolittiske byene i India.

Universitetet i Stavanger har en avtale med Manipal University som gjelder for studenter på bachelor i sykepleie.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Det Helsevitenskapelige fakultetet krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig og skriftlig) på vitnemålet fra videregående. Studenter som ikke oppfyller kravet kan ta en IELTS eller TOEFL test.

Karakterkrav

Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall friplasser per semester

0.

Antall praksisplasser

4 plasser for studenter i 5. og 6. semesteret. Det er ikke mulig å reise til India i 4. semesteret.

Se gjennom kort presentasjon som Helene, nåværende sykepleier, har lagt om sitt praksisophold i India.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Bolig

Universitetet er behjelpelige med å skaffe studentbolig. Single rom med AC koster 13 USD per dag (2024). Mat beregnes i tilleg. Se tekst om studentboliger og priser på Student Support Services nettsider.

Visum

Visum og reiseråd
Offisielle reiseråd for India
Ambassaden til India i Oslo Student er selv ansvarlig for å søke om student visum. Invitasjonsbrev sendes fra den internasjonale kontoret på MAHE. Turist visum aksepteres ikke.
UD Reiseregistrering

Vaksiner

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvilke vaksiner du skal ta. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-asia/.

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Normalt kreves det dTP-IPV, Hep A, Tyf. Vurder også BCG-vaksine og Rabiesvaksine. Les mer i Vaksinasjonsveilederen til FHI.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt. Ta kontakt med «Reisemedisinsk senter» på SUS.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?