National Institute of Education

Singapore er på toppen av OECD sin PISA-rangering, hvor man kartlegger 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag verden over. Som lektorstudent ved UiS kan du reise enten på utveksling eller kortere praksisopphold til National Institute of Education (NIE).

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Singapore er en kombinert øy- og bystat ved sørspissen av Malayahalvøya. NIE er en autonom enhet under Nanyang Technological University, og tar imot cirka 5600 studenter per år. Instituttet ble etablert i 1991 og ble rangert på 2. plass i Asia av QS World University Rankings i 2015.

Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med National Institute of Education. Avtalen er åpen for studenter på lektorprogrammet ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, men (OBS!) gjelder kun for emner på bachelornivå.

I tillegg er det mulig å reise på 5 ukers praksisopphold, og denne muligheten er tilgjengelig for både lektor- og grunnskolelærerstudenter.

Undervisningsspråk

Ettersom engelsk er det offisielle språket i Singapore, blir alle emner undervist på engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole. Alternativet er å ta en engelsktest (IELTS eller TOEFL). NIE har følgende krav:
  • 6,5 IELTS
  • 580 TOEFL (Paper based) eller 92 (Internet based).

Karakterkrav

NIE krever at innreisende studenter må være in good standing ved sitt hjemmeuniversitet. Med "good standing" forstås vanligvis at man har et karaktersnitt på rundt C eller bedre.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 utvekslingsplasser (ett semester) og 4 praksisplasser (inntil 5 ukers praksis).

Antall friplasser per semester

4+4

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser til NIE gjennom UiS sin avtale får fritak for skolepenger.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Semesterutveksling

Høstsemester (Semester 1): August-desember
Vårsemester (Semester 2): Januar-mai

Praksisopphold
Fem uker i juli/første uken av august.

Valg av emner

Akademisk tilbud

OBS! Avtalen med NIE åpner kun for å ta imot studenter på emner på bachelornivå.

Praksisopphold administreres av Institutt for kultur- og språkvitenskap (for lektorstudenter) og Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (for grunnskolelærerstudenter).

Studiepoeng i utlandet

På bachelornivå: 30 studiepoeng = 17 AU credits

(På masternivå: 30 studiepoeng = 15 AU credits)

Bolig

NIE garanterer ikke bolig til utvekslingsstudenter, men er behjelpelige.
Nyttig informasjon om bolig.

Visum

For å studere i Singapore må du ha et studentvisum (Foreign Student Immigration Pass). Dette søkes om etter ankomst Singapore. Lærestedene sender informasjon om visum sammen med opptaksbrev.

Flere spørsmål?