Nipissing University

Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Nipissing University er lokalisert i North Bay, Ontario og har utsikt over Lake Nipissing. Det er et lite universitet med rundt 5000 studenter. De tilbyr hovedsakelig studier på undergraduate-nivå (bachelor), og er svært opptatt av undervisningskvalitet og trivsel. North Bay markedsfører seg som “the Gateway to the North”. Byen ligger mellom to store innsjøer i flotte naturomgivelser, noe som gir gode muligheter for ulike friluftslivsaktiviteter. Samtidig vil du finne alt du søker av urbane tilbud.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Karakter 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole, eller annen dokumentasjon på gode engelskkunnskaper (TOEFL eller IELTS engelsktest).

Karakterkrav

Minimum C i karaktersnitt.

Antall utvekslingsplasser totalt

Fastsettes etter avtale.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser til Nipissing University gjennom UiS` student exchange avtale får fritak fra skolepenger. Øvrige studenter kan måtte betale skolepenger.

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utover støtte fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Semester 1: September - slutten av desember (Fall)
Semester 2: Januar - slutten av april (Winter)

I tillegg er det undervisning resten av våren/sommeren (Spring og Summer)

Valg av emner

For informasjon om hvilke emner som tilbys og tilgjengelighet: Webadvisor

For emnebeskrivelser og eventuelle krav om forkunnskaper (prerequisite courses)

Du kan kun velge emner som er åpne for utvekslingsstudenter og som er innenfor samme fagområde som du studerer ved UiS. Husk å sjekke nøye at du dekker eventuelle krav om forkunnskaper.

Godkjente innkommende utvekslingsstudenter kan kontakte Academic Advising-kontoret for å få hjelp når de skal velge emner. Send en e-post til: advising@nipissingu.ca

Studiepoeng i utlandet

15 credits = 30 studiepoeng på bachelornivå.

Masterprogrammene varierer i antall credits. Antall credits som tilsvarer 30 studiepoeng må avklares i forkant av utvekslingsoppholdet gjennom søknaden om forhåndsgodkjenning av emner.

Et emne er vanligvis 3 credits.

Bolig

Les mer om bolig på universitetets hjemmeside.

Visum

Når norske studenter skal på kortere studieopphold i Canada (inntil 6. mnd.), vil pass og opptaksbrev fra institusjonen være tilstrekkelig dokumentasjon ved innreise.

De som ønsker å studere i Canada i mer enn 6 måneder må søke om studentvisum (Study Permit).

Flere spørsmål?