NMS Global Exchange Thailand

Ønsker du mer kulturell kompetanse? Søk om praksisopphold i Thailand!

www.dreambigtravelfarblog.com

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Sykepleie:

NMS Exchange tilbyr sykepleiepraksis i Ubon Ratchathani provinsen og sykehuset heter Phiboon Mangsahan hospital. De første dagene vil dere følge et introduksjonskurs i språk og kultur i Bangkok, i regi av Darunee, studiekoordinatoren fra NMS Exchange. Etter 2-3 dager vil dere reise sammen til sykehuset.

Sosialt arbeid/ barnevern

Karakterkrav

Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser

Sykepleie: 5 utvekslingsplasser for studenter i 5. og 6. semesteret. Det er ikke mulig å reise til Thailand i 4. semesteret. NMS tilbyr praksisplasser ved Phiboon Mangsahan sykehus i Ubon Ratchathani-provinsen i det nørdøstlige Thailand, nær grenser mot Laos og Kambodsja.

Sosialt arbeid/barnevern: 6 plasser

For studenter i sosialt arbeid og barnevern har vi et variert tilbud av praksisplasser, både i Bangkok og i Nord-Øst Thailand.

Informasjon om skolepenger

For oppdatert informasjon, sjekk https://nms.no/exchange/exchangethailand/. Prisen inkluderer introduksjonskurs i språk og kultur, ukentlig gruppeveiledning, administrasjon, tilrettelegging av praksis og avgift til praksisplasser.

Utgifter til bolig, mat, visum, vaksiner, forsikring, flyreiser og transport til og fra flyplass kommer i tillegg og dekkes av studenten.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

NMS tar en avgift som inkluderer administrasjon, fasilitering, praksisavgift og språkkurs. Oppdatert informasjon er publisert på https://nms.no/exchange/exchangethailand/

Bolig

Studenter vil bo i nærheten av sykehuset og boutgifter stipuleres per nå (2023) til 5000 Bath (tilsvarer ca. 1500 NOK for hele perioden). Alle får egne rom med aircondition.

Mer informasjon (med bilder) blir sendt ut til kvalifiserte søkere.

Visum

Du må søke om visum på forhånd i Thailands ambassade i Oslo. Det er viktig å lese reglene godt, og passe på at du sender inn alle dokumentene de trenger når du søker. Passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreise.

Vaksiner

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvilke vaksiner du skal ta. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-asia/.

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Normalt kreves det dTP-IPV, Hep A, Tyf. Vurder også BCG-vaksine og Rabiesvaksine. Les mer i Vaksinasjonsveilederen til FHI og sjekk .

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt. Ta kontakt med «Reisemedisinsk senter» på SUS.

Forsikring - helsefag

Sykepleie:

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales: Norsk sykepleierforbund

Sjekk også informasjon på NMS Exchange sider: https://nms.no/exchange

Flere spørsmål?