Hopp til hovedinnhold

The Norwegian Study Centre

Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
NSC ble etablert ved universitetet i York av norske myndigheter og tilbyr kurs innen engelsk språk og litteratur for studenter ved norske læresteder. Siden opphold her ikke skjer i rammen av Erasmus-programmet, vil ikke tilbudet bli nevneverdig berørt av at Storbritannia har gått ut av EU (Brexit).

Senteret tilbyr både kortere (2 ukers) og lengre (1-2 semesters) kurstilbud på både bachelor- og masternivå.
Undervisningsspråk
Engelsk
Krav om språkkunnskaper
Se krav om karakterer under.
Karakterkrav

Det varierer hvilke karakterkrav NSC setter:

Generelle krav

  • 50 studiepoeng eller mer med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt C eller høyere.
  • Mellom 30 og 50 studiepoeng med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt B eller høyere.newline

For studenter som tar engelsk pluss skoleobservasjon

  • Minimum 30 studiepoeng med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt C eller høyere.

Hvis man ikke oppfyller disse kravene på søkertidspunktet, kan man få betinget opptak fra NSC, i påvente av resultater fra emner man tar i inneværende semester.

Antall utvekslingsplasser totalt
Så langt ingen begrensning.
Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på utveksling til NSC er fritatt for skolepenger. Se unntak for dette beskrevet under Valg av emner.
Stipendmuligheter
Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.
Semesterorganisering
Høstsemester: September-desember
Vårsemester: Januar-juni
Valg av emner

Generelt tilbud
YorkCourse in English er en pakke på 30 studiepoeng som består av språk, litteratur og kulturkunnskap. Disse finnes på både bachelor- og masternivå (200- og 300-nivå).

Bacheloroppgave i engelsk
For studenter som ønsker å reise på utveksling det semesteret man skriver bacheloroppgave, kan den ene delen i YorkCourse byttes ut med en egen Research Extension Module i York. En slik pakke er godkjent som bacheloroppgave ved UiS.

 

Videopresentasjon av YorkCourse

 

Tilbud til lærerstudenter: Engelsk pluss skoleobservasjon

NSC har et eget tilbud til lærerstudenter som inkluderer 10 dager med skoleobservasjon: YorkCourse with School Experience. Skoleobservasjonen godkjennes som praksis ved grunnskolelærerutdanningen ved UiS.

 

Emner på masternivå tilbudt av University of York (mot betaling)

På masternivå administrerer studiesenteret også tilgang til emner undervist ved University of York, mot at man betaler studieavgift.

Studiepoeng i utlandet
NSC tilbyr pakker på 30 studiepoeng = 60 UK credits.
Bolig
Det er mulig å søke om bolig gjennom universitetet eller på privatmarkedet.
Flere spørsmål?