The Norwegian Study Centre

Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

NSC ble etablert ved universitetet i York av norske myndigheter og tilbyr kurs innen engelsk språk og litteratur for studenter ved norske læresteder. Siden opphold her ikke skjer i rammen av Erasmus-programmet, vil ikke tilbudet bli nevneverdig berørt av at Storbritannia har gått ut av EU (Brexit).
Senteret tilbyr både kortere (2 ukers) og lengre (1-2 semesters) kurstilbud på bachelor- og masternivå.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Du må legge ved dokumentasjon på engelsk språknivå i søknaden til NSC. De godtar blant annet karakter 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole. Du kan bestille en engelsk kopi av vitnemålet ditt fra den aktuelle skolen og legge ved dette dokumentet i søknaden din.

Karakterkrav

Det varierer hvilke karakterkrav NSC setter:

Generelle krav

  • 50 studiepoeng eller mer med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt C eller høyere (ikke generell snittkarakter).
  • Mellom 30 og 50 studiepoeng med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt B eller høyere (ikke generell snittkarakter).

For studenter som tar engelsk pluss skoleobservasjon (grunnskolelærerstudiet)

  • Minimum 30 studiepoeng med engelskstudier fra et universitet eller høyskole med karaktersnitt C eller høyere (ikke generell snittkarakter).

Hvis man ikke oppfyller disse kravene på søkertidspunktet, kan man få betinget opptak fra NSC, i påvente av resultater fra engelsk-emner man tar i inneværende semester.

Antall utvekslingsplasser totalt

Så langt ingen begrensning.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på utveksling til NSC er fritatt for skolepenger. Se unntak for dette beskrevet under Valg av emner.

Stipendmuligheter

Støtte fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September-desember
Vårsemester: Januar-juni

Valg av emner

Generelt tilbud
YorkCourse in English er en pakke på 30 studiepoeng som består av språk, litteratur og kulturkunnskap. Disse finnes på både bachelor- og masternivå (200- og 300-nivå).

Bacheloroppgave i engelsk
For studenter som ønsker å reise på utveksling det semesteret man skriver bacheloroppgave, kan den ene delen i YorkCourse byttes ut med en egen Research Extension Module i York. En slik pakke er godkjent som bacheloroppgave ved UiS.

Tilbud til grunnskolelærerstudenter: Engelsk pluss skoleobservasjon

NSC har et eget tilbud til lærerstudenter som inkluderer 10 dager med skoleobservasjon: YorkCourse with School Experience. Skoleobservasjonen godkjennes som praksis ved grunnskolelærerutdanningen ved UiS.

Emner på masternivå tilbudt av University of York (mot betaling)

På masternivå administrerer studiesenteret også tilgang til emner undervist ved University of York, mot at man betaler studieavgift.

Studiepoeng i utlandet

NSC tilbyr pakker på 30 studiepoeng = 60 UK credits.

Bolig

Det er mulig å søke om bolig gjennom universitetet eller på privatmarkedet.

Flere spørsmål?