Oxford Brookes University

Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Oxford Brookes University ligger en 10 minutters busstur fra Oxford sentrum på et moderne campusområde. Det nye hovedbygget, John Henry Brookes Building, ble nylig tildelt den anerkjente Riba Architectual Award.

Studenter på lærerutdanningene har undervisning på Harcourt Hill Campus som også ligger en kort busstur fra sentrum.

Universitetet arrangerer en introduksjonsuke for nye studenter hvert år med mange sosiale aktiviteter og utflukter til blant annet the Cotswolds og Shakespeare's fødeby Stratford-upon-Avon.

Universitetet i Stavanger har inngått to typer utvekslingsavtale med Oxford Brookes: En 'study abroad'-avtale åpen for alle UiS-studenter og en Erasmus+avtale som gjelder for Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (barnehagelærerutdanning).

Viktig melding angående studentutveksling til Storbritannia i studieåret 2023/24:
Siden Storbritannia har meldt seg ut av EU, og ikke lenger er med i Erasmus+-programmet som før, er det fortsatt usikkert hvilke betingelser som vil gjelde for utveksling dit. Det finnes en internasjonal dimensjon i Erasmus+-programmet, som vi håper kan benyttes slik at studenter fortsatt kan reise til våre partneruniversiteter i Storbritannia uten å betale skolepenger, og med mulighet for å søke om Erasmus+-stipend.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

For studenter som går på en bachelorgrad er kravet til engelskkompetanse minimum karakter 4 på vitnemålet fra norsk videregående skole. Dette må dokumenteres i form av karakterutskrift på engelsk. Søkere som ikke oppfyller dette kravet kan ta en IELTS test. TOEFL- test er ikke lenger godtatt ved Oxford Brookes University.

Studenter som søker om å ta fag på masternivå må ta en IELTS test. Oxford Brookes University har følgende krav: IELTS overall score 6.0 - 7.0 (6.0 i "reading" og "writing" og 5.5 i "listening" og "speaking"), men dette snittet kan variere noe avhengig av fagområde.

Karakterkrav

Søkere må ha fullført minst ett studieår og ha minimum 2.8 på en skala til 4. Dette kravet tilsvarer en sterk C.

Antall utvekslingsplasser totalt

'Study abroad-avtalen': Alle studenter som tar en bachelorgrad ved UiS kan søke som "fee paying study abroad student". Studenter som tar en mastergrad kan søke på forespørsel og vurderes i hvert enkelt tilfelle av Oxford Brookes University. Lånekassen dekker ekstra utgifter til skolepenger i form av ekstra lån og stipend.

Erasmus+-avtalen: 2 plasser for studenter på barnehagelærerutdanningen (bachelor).

Antall friplasser per semester

Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+-programmet er fritatt for skolepenger. Erasmus+-avtalen gjelder for to studenter ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (barnehagelærerutdanning). Gratisplassene tildeles studenter med det høyeste karaktersnittet. Les mer om fordeling av konkurranseutsatte plasser.

Informasjon om skolepenger

'Study-abroad'-avtalen:

Bachelornivå (undergraduate fee paying study abroad students).

Masternivå (postgraduate fee paying study abroad students): Her varierer skolepengene (tuition fee) avhengig av hvilke fag du søker på. Les mer om skolepenger på Oxford Brookes Universitys nettside.

Finn det som gjelder for deg på nettsiden.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på Erasmus+-avtalen får tildelt et Erasmus+-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Semester 1: Høstsemesteret starter rundt 20. september og avsluttes rundt 20. desember. Eksamensperioden er før jul.

Semester 2: Vårsemesteret begynner i midten av januar og varer til rundt 20. mai.

Akademisk kalender

Valg av emner

NB! Les "guidelines" før du begynner å lete etter fag i søkemotoren.

Emnekatalog.

Studenter som tar en mastergrad kan søke på forespørsel og vurderes i hvert enkelt tilfelle av Oxford Brookes University.

Barnehagelærerutdanning:

1. Velg Early Childhood Studies under Subject selection

2. Velg emner fra Stage II, Semester 2. Totalt 4 kurs à 7,5 ECTS.

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 60 CATS credits per semester.
Studenter som skal studere ved Oxford Brookes University i ett semester skal velge fire emner ("single modules").

Bolig

Studenter som reiser på utveksling til Oxford Brookes for ett semester får informasjon om hvordan man skal søke om bolig sammen med opptaksbrevet. Skal man være på utveksling i et helt studieår tildeles bolig automatisk.

Flere spørsmål?