Pedagogical University of Cracow

Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet ligger Krakow, Polens nest største by med rundt 800.000 innbyggere. Krakow har en godt bevart bykjerne fra middelalderen. Selve campus ligger rundt 15 minutter med kollektivtransport fra sentrum.

UP Krakow tilbyr pedagogiske studier innen både humaniora, samfunnsfag, naturfag og kunstfag.

Universitetet i Stavanger har en Erasmus-avtale med UP Krakow innenfor fagfeltet Education.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for å betale skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Oktober-januar

Vårsemester: Februar-juni

Detaljert akademisk kalender.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig

UP Krakow tilbyr bolig i gåavstand til campus til alle innkommende utvekslingsstudenter. Mer informasjon.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Polen.

Flere spørsmål?