Polytechnic Institute of Lisboa

UiS har innenfor dans hatt gjensidig utvekslingsaktivitet med Instituto Politécnico de Lisboa, nærmere bestemt deres Escola Superior de Dança (ESD).

Antall utvekslingsplasser totalt

Antall plasser er ikke gitt, det vil avhenge av antall søkere og hvor mange studenter utvekslingsstedet har kapasitet til å ta imot det aktuelle semesteret. Dette innebærer at det stort sett alltid er konkurranse om plassene, og at det legges stor vekt på kvaliteten på søknaden din.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Slutten av september-midten av februar
Vårsemester: Mars-juli

Valg av emner

Flere spørsmål?