Professionshøjskolen UC Syddanmark

University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

UC Syd har totalt 5 ulike campuser, og tilbyr 13 ulike profesjonsutdanninger for sine rundt 6500 studenter. Institusjonen fokuserer særlig på bachelorprogram innen lærerutdanning, helsefag, sosialfag og data.

UiS har Erasmus+-avtale med UC Syd innen lærer/barnehagelærerutdanning (campus Haderslev).

Undervisningsspråk

Dansk og engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Lærer/barnehagelærer: 2.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på Erasmus+ avtale får Erasmus+-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: August-desember
Vårsemester: Januar-juni

Valg av emner

Barnehagelærerutdanning:

Dette kurstilbudet er aktuelt for studenter på barnehagelærerutdanning:

Crossing Borders eller Living and Learning Together (30 ECTS)

Du kan også følge andre ordinære kurs som undervises på dansk. Da må du sette sammen ditt eget kursprogram, og få en godkjenning av Institutt for barnehagelærerutdanning.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Informasjon om bolig. (Under meny)

Flere spørsmål?