Professionshøjskolen University College Nordjylland

Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University College of Northern Denmark (UCN) har rundt 9000 studenter og tilbyr utdanningsprogram innenfor blant annet hjemmesykepleie, medisinsk praksis og psykiatrisk praksis. UCN har i tillegg studieprogram som favner studenter som ønsker å studere datateknikk, markedsføring og hotellfag.

Sykepleiestudenter: UCN tilbyr praksisplasser på 3 steder: Aalborg, Thisted eller Hjørring.

Jordmorstudenter skal få tildelt praksisplass på ett av 8 gode kliniske utdannelsesteder UCN samarbeider med.

Universitetet i Stavanger har inngått både Erasmus+ og Nordplusavtale med University College of Northern Danmark.

Undervisningsspråk

Dansk.

Karakterkrav

Ikke oppgitt.

Antall praksisplasser

2 for sykepleiestudenter og 2 for jordmorstudenter

Informasjon om praksisplassen
Sykepleiestudenter: UCN tilbyr praksisplasser på 3 steder: Aalborg, Thisted eller Hjørring. Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen.

Jordmorstudenter: 12 uker i utlandet (8 ukers praksis og 4 ukers digital/Zoom veiledning/datainnsamling/teori).

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus opphold er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Sykepleiestudenter: Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Jordmorstudenter: Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September - desember.
Vårsemester: Januar - juni.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 Studiepoeng.

Bolig

HousingAnywhere kan de innkommende studerende søke etter en bolig for en kortere eller lenger studie- eller praksisperiode.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et land i Norden. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Danmark.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?