Professionshøjskolen VIA University College

Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

VIA University College i Danmark har et studietilbud som kombinerer forskningsbasert teori og praksisopphold i offentlige og private virksomheter. Totalt studerer 5500 danske og 300 internasjonale (Campus Århus) studenter ved VIA University College. Studentene fra UiS er tilknyttet campus i Odense.

Universitetet i Stavanger har to Erasmus+-avtaler med VIA University College:

  • Bachelor i sosialfag (barnevern og sosialt arbeid), campus Århus
  • Grunnskolelærerutdanningen

Undervisningsspråk

Dansk eller engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 plasser for studenter på bachelor i sosialfag (barnevern og sosialt arbeid).

2 plasser for grunnskolelærerstudenter.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: august-desember 
Vårsemester: januar-juni 

Valg av emner

Sosialfag: Studenter reiser på praksisutveksling.

Grunnskolelærerutdanning: Avtalen er i første omgang kartlagt med tanke på studenter som tar spesialpedagogikk som fag under utvekslingen, men avtalen gjelder for lærerutdanning generelt.

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng i Danmark = 30 studiepoeng i Norge.

Bolig

Universitetet er behjelpelige med å skaffe bolig. Les mer om bolig her.

Flere spørsmål?