Queensland University of Technology

Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

QUT, som har ni fakultet, tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsprogram innenfor Built Environment and Engineering, Business, Creative Industries, Education, Health, Humanities and Human Services, Information Technology, Law and Justice Studies og Science.

QUT har tre campuser som alle ligger i Brisbane, som er hovedstaden i delstaten Queensland. Byen har i underkant av to millioner innbyggere og blir omtalt som en "vennlig" by preget av kulturmangfold.

Universitetet har i en årrekke uteksaminert flest bachelorgradskandidater til arbeidsmarkedet i Australia, og sysselsettingsnivået blant disse er godt over gjennomsnittet for australske universiteter.

Universitetet i Stavanger har en utvekslingsavtale med QUT som er åpen for alle studieprogram som finner relevante emner. Sykepleiestudenter pleier å ta både teori og praksis på QUT.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 på vitnemålet fra videregående skole ELLER:

IELTS minimum requirements

You must have:

  • an overall band score of 6.5
  • no sub-score below 6.0.

TOEFL minimum requirements

You must have:

  • an overall score of 90
  • no sub-score below 20.

Cambridge ESOL exams minimum requirements

For courses requiring an IELTS of 6.5, with no subscore below 6, you must achieve:

  • CPE with a grade of C1
  • CAE with a grade of 58

Karakterkrav

QUT krever at søkere har minimum C i snitt fra UiS.

Antall utvekslingsplasser totalt

Ubegrenset.

OBS! Sykepleiestudenter kan reise bare om høsten til QUT.

Antall friplasser per semester

0-2: Friplassen(e) er forbeholdt studenter fra det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Dersom det ikke er søkere fra dette fakultetet, vil andre søkere bli vurdert. Antall friplasser avklares før hver søknadsrunde. Med forbehold om endringer.

Informasjon om skolepenger

AUD 9,600 (oppdatert 2023). UiS studenter får i tillegg 10% avslag på skolepengene.

Skolepengene kan endre seg.

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

QUT fordeler året i to semestre:

Vårsemester ( semester 1) : februar- juni

Høstsemester ( semester 2) : juli - november

Valg av emner

Valg av emner.

UiS studenter kan velge fra alle emnene på QUT. Her finner du emneoversikten.

Bachelorstudenter skal se etter kurs som har en “B” som den tredje bokstaven. Eks: ENB.

Masterstudenter skal se etter kurs som har enten “P” eller “N” som den tredje bokstaven. Eks: ENN

Barnehagelærerutdanning:

Early Childhood and Early Years (ED39)

1. Velg Units

2. Velg All course structures

3. Velg ED39 Standard Four Year Course Structure Full-time

4. Velg Years 3 or 4 - semester 1 (inkl. 10 dagers praksis)

Sykepleieutdanning (bachelor):

Fire emner ved QUT tilsvarer 30 sp ved UiS/HV. Studenter kan reise bare på høsten og må velge emner fra Package Option C - Semester 2 intake (gjelder høst 2023), dvs:

2 obligatoriske emner:

2 valgemner på 12 credit points må velges fra:

Rus- og psykisk helsearbeid (master):

4 emner ved QUT tilsvarer 30 sp ved UiS/HV. M-PSYRUS studenter må ta 30 sp i utlandet. Studentene bør derfor velge 4 emner fra følgende lista (eksempel på emner godkjent høsten 2022):

I tillegg kan du velge følgende emner:

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 48 credit points.

Bolig

QUT hjelper deg med å finne en plass å bo.

Visum

Studenter som vil studere i Australia må søke om studentvisum. Gebyret er på ca NOK 4500,-.

Praksis

Studenter som tar praksis som en del av utvekslingsoppholdet sitt på QUT kan bli pålagt å ta en helsesjekk som en del av visumsøknaden til Australia. For sykepleierstudenter så vet vi at dette er et krav, men for andre typer praksis så avhenger det av hvor praksisplassen er.

Vaksiner

Du må sjekke UD sine landsiderfor informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

OBS! Sykepleiestudenter må ta hepatitt B vaksine før reisen til Australia. Merk at hele vaksinasjonsprosessen kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse. Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt. Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvilke vaksiner du skal ta. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Forsikring - helsefag

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleiforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?