Reykjavik University

Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet består av fire avdelinger: Department of Business Administration, Computer Science, Law og School of Technology.

Reykjavik University er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling dit.

UiS har inngått en Erasmus+avtale innenfor Engineering for MA i Teknisk Samfunnssikkerhet.

Undervisningsspråk

Engelsk, og islandsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller islandsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 med Erasmus.
2 med Nordlys.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordlys-utveksling og Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Nordlys-stipend og Erasmus+stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 14. august til slutten av desember.
Vårsemester: 9.januar til 20. juni.

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studeipoeng.

Bolig

Reykjavik University tilbyr ikke studentbolig, men de kan gi deg noen tips om hvordan du kan finne bolig.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Island.

Flere spørsmål?