RWTH Aachen University

Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

RWTH Aachen University har nærmere 47.000 studenter fordelt på ni fakultet og tilbyr utdanninger innen flere fagområder. Dette er et de beste universitetene både i Tyskland og i verden for ingeniørstudier, men også innen for industri-og forretningsvirksomhet. Universitetetet har en sterk forskningsprofil med folkus på industri-relevant forskning. Godt utvalg av master emner på engelsk.
Aachen er en flott historisk by med et stort studentmiljø. Erasmus+-avtalen med RWTH Aachen er innen fagområdene Computer Science, Engineering, Earth Science, økonomi og administrasjon og regnskap og revisjon.

Program and Exchange Students (Incoming) - RWTH AACHEN UNIVERSITY - English (rwth-aachen.de)

Undervisningsspråk

Engelsk og tysk.

De fleste masterprogrammene blir tilbudt på engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet, må ha minimum B 1 (høyere mellomnivå) i engelsk eller i tysk ( avhengig av hvilke emner/ program en velger å studere) i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

For studenter som velger emner på engelsk er det ikke behov for å dokumentere tyskkunnskaper.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Institutt for data- og elektroteknikk:
4 plasser innen fagområdet computer science
2 plasser innen fagområdet electrical engineering
Institutt for energi- og petroleumsteknologi/geovitenskap:
2 plasser innen fagområdet geoscience

Institutt for maskin, bygg og materialer
2 plasser innen fagområdet engineering

Handelshøyskolen UIS

2 plassen innnen master økonomiog administrasjon/ regnskap og revisjon

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Studenter på Erasmus+-utveksling vil motta et Erasmus+-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Oktober– mars

Vårsemester: April– september

Akademisk kalender

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.  

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Universitetet er behjelpelige med å finne bolig til utvekslingsstudenter.

Dersom du vil undersøke andre muligheter, kan du lete etter bolig på det private marked.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Tyskland.

Flere spørsmål?