Sahlgrenska Akademin

Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Sahlgrenska akademin ved Göteborgs universitet ble opprettet i 2001. Til tross for at Akademin er ung har den en lang historie som begynte på 1700-tallet. Ved dagens Sahlgrenska akademin finnes seks institutt:

 • odontologi
 • vitenskap og helse
 • biomedicin
 • neurovitenskap og fysiologi
 • medicin
 • klinisk vitenskap

I dag har Sahlgrenska akademin circa 1 600 ansatte (950 av dem er forelesere/forskere) og rundt 3 800 studenter og 850 PhD kandidater.

UiS har Erasmus+-avtaler med Sahlgrenska Akademin som gjelder for studenter på masterprogrammene i jordmor, helsesykepleie og spesialsykepleie.

Antall utvekslingsplasser totalt

 • 2 plasser for studenter på masterprogrammet i jordmor
 • 2 plasser for studenter på masterprogrammet i helsesykepleie
 • 2 plasser for studenter på masterprogrammet i spesialsykepleie (for intensiv- og anestesisykepleie)

Antall praksisplasser

 • 2 plasser for studenter på masterprogrammet i jordmor
 • 2 plasser for studenter på masterprogrammet i helsesykepleie
 • 2 plasser for studenter på masterprogrammet i spesialsykepleie (ingen plass for operasjonssykepleie dessverre). Praksisopphold i Sverige komprimeres til 8 uker.

Husk at du må være bortreist i min. 60 dager for å få tildelt Erasmus+ stipend.

Stipendmuligheter

Nordplus- eller Erasmus+-stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september - januar

Vårsemester: februar - juni

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Vaksiner

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot jordmorstudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?