San Diego State University

San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

SDSU er det største universitetet i San Diego, og det 3. største i California med rundt 36.000 studenter. Campus ligger på en høyde like utenfor sentrum, hvor man finner alle ønskelige fasiliteter. California er ikke videre godt tilrettelagt for kollektivtransport, så dersom man har anledning til det, kan det være en fordel å skaffe seg bil.

SDSU tilbyr emner innen 70-80 ulike fagområder både på bachelor- og mastergradsnivå. UiS-studenter kan søke opptak til Semester at SDSU, nærmere bestemt General Courses-programmet. Opptak skjer via American Language Institute.

Universitetet i Stavanger har en utvekslingsavtale med SDSU som er åpen for alle studieprogram som finner relevante emner.

NB! På grunn av at det de siste årene har blitt stadig vanskeligere å få tilgang til business-emner ved SDSU (Business Courses-programmet), kan vi ikke lenger anbefale dette lærestedet for studenter som ønsker å ta denne typen emner. Economics-emner er imidlertid inkludert i General Courses-programmet, som UiS-studenter kan søke på. SDSU har laget en oversikt over business-relaterte emner tilgjengelige for General Courses-studenter, sjekk quick link General Department Classes with Business Related Content.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 i engelsk fra videregående skole. MERK! Vitnemålet kan ikke være eldre enn 5 år.

Basert på at SDSU er svært strenge når de vurderer engelskkunnskaper, anbefaler vi studenter med forkurs for ingeniør å ta en engelsktest (IELTS eller TOEFL), selv om karakter C i engelsk fra forkurset kan gi fritak fra forannevnte språkkrav. MERK! Engelskkarakterer fra forkurset som er eldre enn 5 år vil uansett ikke bli godkjent.

Alternativt kan man levere bekreftelse på at man har tatt to emner der undervisningsspråket var på engelsk, og hvor man fikk karakter B eller bedre.

Søkere med vitnemål eldre enn 5 år har også mulighet for å dokumentere engelskkompetanse ved hjelp av en engelsktest (IELTS eller TOEFL). SDSU har følgende krav:

IELTS: 6.5

iBT TOEFL: 80

Karakterkrav

Ingen spesifikke krav, men vi anbefaler ikke studenter med lavt snitt å reise på utveksling.

Antall utvekslingsplasser totalt

Ingen begrensning på betalplasser (betaler studieavgift/skolepenger). Med forbehold om endringer.

Antall friplasser per semester

Ikke aktuelt med friplasser.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Masterstudenter kan søke om stipend fra Norge-Amerika Foreningen (NORAM). Studenter på masternivå kan også søke stipend fra U.S.-Norway Fulbright Foundation dersom studieoppholdet i USA varer ett helt år.
Merk at begge disse stipendene har årlige søknadsfrister.

Semesterorganisering

Høstsemesteret går fra midten av august til rundt 20. desember.
Vårsemesteret går fra midten av januar til rundt 20. mai.

Detaljert akademisk kalender.

Valg av emner

Hvordan finne emner?

Emner for påfølgende semester blir vanligvis ikke publisert før relativt kort tid før semesterstart. Man må derfor se på hvilke emner som ble tilbudt forrige høst- eller vårsemester (avhengig av når man planlegger å reise).

Vi anbefaler at man benytter Class Schedulefor å finne emner. Velg først riktig semester under Select term oppe til høyre. Gå deretter til Browse i venstremenyen og velg By Department. Da kan du se hvilke emner de ulike instituttene ved SDSU tilbød det aktuelle semesteret.

Hvordan finne mer utfyllende emnebeskrivelser (Syllabi)?

Emnebeskrivelsene i Class Schedule er svært kortfattet, og vil normalt ikke være tilstrekkelig for en forhåndsgodkjenning her ved UiS. For mer utfyllende emnebeskrivelser, sjekk SDSU Syllabus Collection.Dessverre er ikke denne informasjonen tilgjengelig for alle emner.

Et tips ved bruk av Syllabus Collection er å åpne lenken under Dated issued i høyremenyen etter at man har valgt relevant College og Department. Dette ser ut til å gi den mest komplette visningen av tilgjengelige emnebeskrivelser.

Generell informasjon om emnevalg

Utfyllende informasjon om valg av emner finnes på Semester at SDSU-bloggen. SDSU tillater ikke studenter å velge emner som overlapper.

Restriksjoner på emnevalg

UiS-studenter kan ikke ta førsteårsemner (100). Andreårsemner går fra 199-299. Tredje og fjerdeårsemner er fra 300-400. Emner på 500-nivå kan velges av både bachelor- og masterstudenter. Emner fra 600-799 er på masternivå. Masterstudenter ved UiS må velge emner fra 500-799.

Søkere fra UiS kan kun søke på General Courses hos SDSU. Dette betyr at man ikke får tilgang på emner med følgende emnekode: ACCTG, BA, FIN, MGT, MIS og MKTG (Business Courses).

*** Viktig informasjon! ***

Studenter fra UiS søker om opptak til SDSU gjennom American Language Institute. Studenter som kommer til SDSU på denne måten, vil dessverre ikke få informasjon om hvilke emner man får plass på før tett opp til semesterstart og først etter at de lokale studentene har registrert seg. Man registrerer seg og setter seg opp på venteliste online etter en gitt dato, men de lokale studentene vil hele tiden ha førsterett, også på ventelistene. Denne ordningen kan gjøre det vanskelig for studenter som trenger spesifikke emner som erstatning for obligatoriske emner ved UiS. For studenter som reiser ut for å ta valgemner er det et mindre problem.

Vi anbefaler at man setter opp dobbelt så mange emner som nødvendig når man søker om forhåndsgodkjenning av emner ved UiS, slik at prosessen blir mer smidig for alle parter.

Studiepoeng i utlandet

15 credits/units = 30 studiepoeng på bachelornivå.

12 credits/units = 30 studiepoeng på masternivå.

Bolig

Du kan søke om studentbolig så snart du har fått plass på SDSU. Utvekslingsstudenter over 21 år anbefales å søke om bolig i Villa Alvarado, the International House eller University Towers.

Mange leier også bolig privat i områdene Pacific Beach eller Mission Beach.

Visum

Alle som skal studere i USA må ha visum.

Les her for mer informasjon om studentvisum til USA.

Flere spørsmål?