Savonia University of Applied Sciences

Dra på utveksling til spennende Kuopio hvor du vil oppleve nye kulturer og stor faglig utvikling!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Savonia University of Applied Sciences har campuser i Iisalmi, Varkaus og i Kuopio. Universitetet tilbyr en rekke studieprogram innen flere fagområder som årlig tiltrekker seg både nasjonale og internasjonale studenter.

Universitetet i Stavanger har inngått en Nordplus-avtale med Savonia University of Applied Sciences for helsefag, og en Erasmus+-avtale for utøvende kunstfag/dans.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Karakterkrav

Helsefag: Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Dans: Ingen

Antall utvekslingsplasser totalt

Helsefag: Ikke oppgitt.

Utøvende kunstfag: Antall plasser er ikke gitt, det vil avhenge av antall søkere og hvor mange studenter utvekslingsstedet har kapasitet til å ta imot det aktuelle semesteret. Dette innebærer at det stort sett alltid er konkurranse om plassene, og at det legges stor vekt på kvaliteten på søknaden din.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på utveksling gjennom Nordplus eller Erasmus+ er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Nordplusstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 1. september - 20. desember.
Vårsemester: 9. januar - 31. mai

Endringer kan forekomme.

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 studiepoeng

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å finne bolig. Les mer om bolig her: Student housing at Savonia UAS - Savonia AMK

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et land i Norden. Er du ikke norsk statsborger, må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Vaksiner

Mest aktuelt for helsefag: Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?