South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK

Reis til eksotiske Savonlinna for å oppleve studentlivet på en helt ny måte! South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) og campus i byen Savonlinna ligger på en øy midt i Kyrönsalmi-sundet. Finland er så mye mer enn Nokia, sauna, innsjøer og Mummitrollet. Landet tar imot over 4000 internasjonale studenter hvert år - ta del i opplevelsen du også!

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Karakterkrav

Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall utvekslingsplasser totalt

Ikke oppgitt.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordplus/Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: slutten av august - desember
Vårsemester: midten av januar - mai

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 Studiepoeng

Bolig

South-Eastern Finland University of Applied Sciences tilbyr studentboliger. Det er viktig å søke på bolig så fort man har mottatt tilbud om studieplass.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et land i Norden. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Vaksiner

Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?