Stockholms universitet

Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitet har ca. 70.000 studenter, over 200 utdanningsprogram og er rangert til ett av de beste universitetene i Europa.

Stockholms universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UiS kan reise på utveksling, uansett studieprogram.

Undervisningsspråk

Engelsk eller svensk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Nordlys: 2 plasser.

Erasmus+-avtale for Helsevitenskapelig fakultet: 4 plasser (Master i rus- og psykisk helsearbeid)

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Nordlys-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Erasmus+-stipend for studenter som reiser via Erasmus+-avtalen (helsefag).

Semesterorganisering

Høstsemester: 31. september til 17. januar.

Vårsemester: 18. januar til 5. juni.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Informasjon om bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål?