Taylor's University

Ta spranget og reis på utveksling til Malaysia!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Taylor’s University ble opprettet i 1969 og har omtrent 12.000 studenter hvorav 20 % er internasjonale studenter. Det er et privat universitet og befinner seg i Subbang Jaya, Selangor i Malaysia. Subang Jaya er en hub for en rekke ulike utdanningsinstitusjoner hvorav mange av dem er internasjonale. Taylor's University er blitt anerkjent som en ledende og moderne utdanningsinstitusjon som tar i bruk innovative og moderne undervisningsmetoder.

Avtalen UiS har inngått med Taylor’s University er spesielt anbefalt for studenter på bachelor i hotell- og reiselivsledelse.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 på vitnemålet fra videregående skole.

Alternativet er å ta en engelsktest. Kravet er IELTS Academic med overall score 6.0. Les mer om muligheter for å ta IELTS-testen ved Folkeuniversitetet i Stavanger.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall friplasser per semester

2 gratisplasser per studieår for bachelorstudenter ved Norsk hotellhøyskole.

Informasjon om skolepenger

I tillegg til de to gratisplassene tilbudt til studenter ved Norsk hotellhøyskole, er avtalen åpen for at studenter fra hele UiS kan søke. I det tilfellet må studentene betale skolepenger.

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: august-desember

Vårsemester: mars-juli

Valg av emner

Du finner oversikt over tilgjengelige emner i Module Guide på nettsiden.

Studiepoeng i utlandet

1 credit = 1,5 ECTS (studiepoeng)

Studenter på utveksling ved Taylor's University må ta minimum 20 credits, som tilsvarer 30 studiepoeng. På grunn av vekting av de enkelte emnene er det ikke alltid mulig å få emner som tilsvarer eksakt 20 credits. I slike tilfeller må studentene ta 2 til 3 credits ekstra for å få minimum tilsvarende 30 studiepoeng.

Bolig

Utvekslingsstudenter får hjelp til å finne bolig. Mer informasjon om bolig.

Visum

Studenter fra Universitetet i Stavanger er selv ansvarlige for å skaffe seg gyldig visum til Malaysia. Det er mulig at studenter fra UiS må ta helsesjekk og nødvendige vaksiner for å få studentvisum.

Mer informasjon om student pass og visa.

Flere spørsmål?