Technical University of Clausthal

Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og tette bånd til næringslivet. Det ligger i fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Clausthal University of Technology ligger i byen Clausthal-Zellerfeld, den minste universitetsbyen i landet. Universitetet har ca 4100 studenter og 1050 ansatte og er en av de viktigste økonomiske faktorene ved de vestlige Harz-fjellene.

UiS har Erasmus+ avtale med dette universitetet.

Undervisningsspråk

Engelsk og Tysk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B1 i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

For undervisning i tysk kreves det B1 nivå.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 studenter innen fagområdet Engineering

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for å betale skolepenger ved vertsuniversitetet. Studenter må likevel betale administrativt gebyr på 123 EUR for studentkort og for å kunne melde deg opp til emner.

Stipendmuligheter

Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Oktober - Februar

Vårsemester: April – Juli

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS.

Bolig

TU Clausthal bistår studenter med å finne bolig. Det er gode muligheter å finne bolig, enten via universitetet eller privat.

Accommodation (tu-clausthal.de)

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Tyskland.

Flere spørsmål?