The HOME Project

Undervisningsspråk

Arbeidsspråket er gresk, så det er naturlig at de fleste møter og samtaler foregår på dette språket. Samtidig er det mange av de ansatte og barna/ungdommene ved sheltrene som snakker engelsk. Det kan likevel være lurt å lære seg noen greske fraser før praksis starter.

Antall praksisplasser

4

Informasjon om praksisplasser - helsefag

The Home Project er en frivillig organisasjon som tilbyr praksis i flere boliger (shelter) for enslige mindreårige flyktninger i Athen. The Home project tilbyr tjenester for støtte, beskyttelse, utdanning og sosial integrasjon til de mest utsatte. Praksis her omfatter sosialfaglig arbeid som omsorgsoppgaver i hverdagen, planlegging, organisering og gjennomføring av aktiviteter, relasjonsarbeid og traumeproblematikk.

Som student i praksis hos The HOME Project vil du være plassert i et av shelterne til organisasjonen hvor barna og ungdommene bor. Der vil du være en del av oppfølgingen til barna/ungdommene gjennom å delta i driften av shelteret og aktivitetene rundt beboerne. The HOME Project har i alt 14 shelter. Noen er rene gutte og jente shelter (tenåringer), noen er kun for barn og andre for unge mødre med barn.

Tidligere praksisstudenter har arrangert engelskkurs, fotballturnering, svømming og andre psykososiale aktiviteter. I tillegg får du som student innsyn i den daglige driften av shelteret,

Dette vil være å delta på møter, ha samtaler med mindreårige, hjelpe med lekser, kartlegging, følge til ulike avtaler, miljøterapi, og få tildelt faste oppgaver om du føler deg trygg på.

Du vil bli satt opp dag og kveldsskift. Det er også anbefalt å jobbe noen helger, da det i disse foregår aktiviteter som er kjekt og lærerikt å delta på.

Det blir arrangert et obligatorisk forkurs for studenter som skal reise i praksis til The HOME Project. Forkurset går over 1 dag og forbereder deg på praksis/utveksling i forskjellige temaer som gjelder internasjonalt sosialt arbeid.

Under praksisoppholdet vil du som student få gruppeveiledning en gang i uken med studentansvarlig hos The HOME Project.

Informasjon om skolepenger

Praksisavgift: 9000 NOK.

En del av denne summen skal brukes til å arrangere aktivteter sammen medbarna/ungdommene som bor på shelterene.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Bolig

Praksisstudenter må finne bolig selv, men partner har kontakter og er behjelpelig

Flere spørsmål?