The Hong Kong Polytechnic University

Her har du mulighet til å få et eksotisk utvekslingsemester ved et universitet der all undervisning foregår på engelsk. Universitetet ligger midt i Hong Kong sentrum, og er et moderne og innovativt universitet.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) ble etablert i 1937. Det er et statlig universitet som består av 6 fakultet og 2 skoler. Universitetet har rundt 32.000 studenter.

Hong Kong er en av de mest dynamiske metropolene i Kina. Det er en by med over 7 millionar innbyggere, og den kombinerer 500 år med kinesisk tradisjon og 150 år med vestlig innflytelse.

Avtalen Universitetet i Stavanger har med PolyU gjelder kun for The Hong Kong Polytechnic University og institutt for Data- og elektroteknikk ved UiS.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Det er ikke satt noen språkkrav, men vi anbefaler at søkere har karakteren 4 eller bedre i engelsk fra vidergående skole.

Karakterkrav

The Hong Kong Polytechnic University krever at søkere har C i snitt.

Antall utvekslingsplasser totalt

0.

Antall friplasser per semester

0.

Informasjon om skolepenger

70.000 HK Dollar for høsten. Størrelsen på skolepengene kan endre seg.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Tidlig i september – midten av januar

Vårsemester: Midten av januar – begynnelsen av august

Sommersemester (kurs innen kinesisk språk og kultur): Midten av juni - midten av august.

Valg av emner

En oversikt om tilgjengelig emner.

Sommerskole med kurs innen kinesisk språk og kultur.

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 15 credits.

Bolig

Vi gjør oppmerksom på at det er svært vanskelig å finne sted å bo på det private markedet i Hong Kong. Studenter fra UiS får ikke bolig gjennom PolyU.

Visum

Du er selv ansvarlig for å søke om visum. Det gjøres gjennom universitetet, og du må legge visumsøknaden ved søknadspapirene til PolyU.

Flere spørsmål?