The University of Adelaide

Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet har fem fakultet som tilbyr utdanning innen både ingeniørfag, helsefag, humaniora, sosialfag, utdanning, arkitektur, økonomi og naturfag. Det er totalt rundt 25,000 studenter ved universitetet som har campus sentralt i byen Adelaide på sørkysten av Australia.

Det forutsettes en aktiv deltakelse av studenter i forelesningene som ofte har obligatorisk oppmøte. Møt presis til forelesningene. Husk at mat og drikke i klasserommene er forbudt. Studenter må forberede seg på å jobbe mye gjennom hele semesteret både med innleveringer og med ulike typer gruppearbeid.

University of Adelaide har et bredt fagtilbud og er derfor aktuelt både for studenter som studerer helsefag, media- og journalistikk og økonomi- og administrasjon i tillegg til studenter som studerer petroleumsrelaterte fag.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 i engelsk fra norsk videregående skole, engelsk fra forkurs for ingeniørutdanning (karakter C) eller IB (Completion of IB Diploma with a pass in English). All dokumentasjon du skal legge ved søknaden din må være oversatt til engelsk.

Dersom dette ikke gjelder deg, må du ta en engelsktest. Du må selv gjøre deg kjent med hvilke tester de godkjenner og krav til minimumsscore. Vi anbefaler at du bestiller tid til testen så tidlig som mulig. Det kan være begrenset med muligheter for å få tatt slike tester i Norge. Du finner informasjon om English Language Requirements på nettsiden til University of Adelaide.

Karakterkrav

University of Adelaide krever at søkere har minimum karakter C i snitt.

Andre krav: Søkere må ha avlagt 60 studiepoeng innen våre interne søknadsfrister.

Antall utvekslingsplasser totalt

Ingen begrensning på antall betalplasser (betaler studieavgift/skolepenger). Med forbehold om endringer.

Antall friplasser per semester

0.

Informasjon om skolepenger

2023:
Tuition fee 3 courses $9,750 (9 units)
Tuition fee 4 courses $13,000 (12 units)

Med forbehold om endringer, se mer informasjon om skolepenger her:International students

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Universitetet i Adelaide har to semestre:
Semester 1: mars-juni
Semester 2: juli-november

Valg av emner

Informasjon om emner.

Merk at noen emner har forkunnskapskrav. Det betyr i praksis at man får kun ta et emne i Adelaide dersom man har bestått emnet som utgjør forkunnskapskravet. NB! For å ta PETROENG 3020/Production engineering i Adelaide er det et krav om at studentene ved UiS har bestått GEO140.

Studenter som reiser til Adelaide må også belage seg på timeplankollisjoner og at man dermed ikke alltid får tatt de fagene som man er blitt forespeilet. Det er derfor viktig at man går i tidlig dialog med sin studiekonsulent for å legge en plan B. Studenter kan ikke forvente å få en endelig avklaring før etter ankomst til Adelaide.

For studenter på master i petroleumsteknologi: Ettersom det er flere spesialiseringer innenfor masterprogrammet i petroleumsteknologi er det ikke sikkert at University of Adelaide tilbyr relevante fag for alle spesialiseringer.

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 12 units.

Bolig

Universitetet i Adelaide har flere boligtilbud til deg som internasjonal student, men merk at leieprisene kan være like høye som i Norge. Informasjon om. Accommodation service.

Søkere får informasjon fra universitetet både om tilbud på campus og om muligheter på det private markedet.

Du kan velge mellom å takke ja til studentbolig for hele semesteret eller å ta imot et midlertidig boligtilbud. Tar du imot et av disse tilbudene blir du også hentet på flyplassen. Mange studentboliger ligger i gangavstand til campus. Universitetet har et eget boligkontor som er behjelpelige med informasjon om boligtilbudet.

Visum

Studenter som vil studere i Australia må søke om studentvisum. Gebyret er på ca NOK 4500,-.

Gjør deg kjent med informasjonen om Entry requirements på nettsidene til University of Adelaide.

Flere spørsmål?