The University of Tokyo

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo ligger i Kashiwa, Tokyo i Japan.

UiS har en utvekslingsavtale med Tokyo University som gjelder for Handelshøgskolen. Avtalen gjelder for studenter ved mastersstudiet i økonomi og administrasjon.

Antall utvekslingsplasser totalt

3

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser til University of Tokyo gjennom UiS sin avtale får fritak fra skolepenger.

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: oktober-mars

Vårsemester: april-juli

Akademisk kalender

Flere spørsmål?