Thomas More University of Applied Sciences

Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Thomas More har rundt 10.000 studenter og tilbyr rundt 40 ulike studier. Høyskolen har syv campuser: Antwerpen og Mechelen er de største.

UiS har en Erasmus+ avtale med Thomas More, campus Mechelen, som gjelder utveksling innen lærerutdanning og/eller førskolelærerutdanning.

Sykepleiestudier og utvekslingsavtale er med campus Turnhout.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Antall praksisplasser

4

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på Erasmus+ avtale får stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september - januar

Vårsemester: februar - juni

Valg av emner

Studenter som reiser hit i regi av Komparativ pedagogikk følger engelskspråklige emner innenfor bachelorprogrammet i Early Childhood Education.

Sykepleiestudenter tar praksis på et av samarbeidende sykehus.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Studentservice-organisasjonen STIP kan være behjelpelig med å finne bolig, ta kontakt på denne e-postadressen: stip.mechelen@thomasmore.be

Informasjon om bolig.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Belgia.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke full dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales:


Norsk sykepleierforbund.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?