Thompson Rivers University

Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Thompson Rivers University (TRU) ligger i Kamloops i delstaten British Columbia i Canada, 355 km nordøst for Vancouver. Byen strekker seg ut over et ganske stort område, noe som betyr at de 85.000 innbyggerne bor nokså spredt. Kamloops ligger der hvor to elver møtes, derav navnet Thompson Rivers. Området rundt er et fasinerende ørkenlandskap med nakne åser og fjell.

Universitetet har i dag rundt 9000 studenter (+ 3000 fjernstudenter), hvorav rundt 100 internasjonale fra 60 ulike nasjoner. Det er et offentlig universitet med studieprogrammer innen Arts & Humanities, Business, Computing Science & Technology, Education, English as a Second Language, Health Science, Sciences & Environment og Tourism.

Avtalen er åpen for alle fagområder, men er særlig tilrettelagt for studenter innen sykepleie og turisme.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

TRU godtar at hjemmeuniversitetet bekrefter at man behersker akademisk engelsk på tilstrekkelig nivå. Vi anbefaler at man har engelskkompetanse tilsvarende karakter 4 eller bedre fra videregående skole, mens studenter med lavere karakter vil bli vurdert individuelt.

Sykepleiestudenter: Alle søkere må ha minimum karakter 4 i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge en IELTS eller TOEFL-test.

Karakterkrav

Minimum 'C' i snitt.

Antall utvekslingsplasser totalt

Ikke kjent unntatt sykepleie (2 plasser for bachelor i sykepleie, 2 plasser for master i helsesykepleie).

Antall friplasser per semester

0-4: Friplassen(e) er forbeholdt studenter innenfor sykepleie og turisme. Dersom det ikke er søkere fra disse fagområdene, vil andre søkere bli vurdert. Antall friplasser avklares før hver søknadsrunde. Med forbehold om endringer.

Thompson Rivers University tar kun imot studenter på bachelornivå fra UiS med et unntak av studenter fra masterprogram i helsesykepleie.

Informasjon om skolepenger

Rundt $7,900 CAD per semester (med forbehold om endringer). Les mer om skolepenger her: International Student Tuition Fees (tru.ca)

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester (fall): august-desember
Vårsemester (winter): januar-april

Valg av emner

Emnekatalog. Vær obs på at det står oppført krav til forkunnskaper (prerequisites). Sjekk nøye at du har tatt emner som tilsvarer disse.

OBS! Internasjonale studenter kan kun ta 3. og 4. års Adventure Tourism-emner ved TRU, det vil si at det kun er emner med kode ADVG som har tallkode mellom 3000-4000 som kan velges. Studenter er også selv ansvarlige for eventuelle kursavgifter tilknyttet disse emnene.

Sykepleie og Helsesykepleiestudenter tar praksisemner ved TRU.

Studiepoeng i utlandet

15 credits = 30 studiepoeng på bachelornivå.

12 credits = 30 studiepoeng på masternivå.

Bolig

Når man har fått opptak, er det anbefalt å reservere bolig. Les om de ulike alternativene. TRU anbefaler at man bor på campus.

Visum

Når norske studenter skal på kortere studieopphold i Canada (inntil 6. mnd.), vil pass og opptaksbrev fra institusjonen være tilstrekkelig dokumentasjon ved innreise.

De som ønsker å studere i Canada i mer enn 6 måneder må søke om studentvisum (Study Permit).

Vaksiner

Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

SYKEPLEIESTUDENTER

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvilke vaksiner du skal ta. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/nord-amerika-sor-amerika-og-karibia/

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må ofte gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt. Ta kontakt med «Reisemedisinsk senter» på SUS.

Forsikring - helsefag

SYKEPLEIESTUDENTER

Norske statsborgere med lån eller stipend i Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?