Turku University of Applied Sciences

Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

Antall utvekslingsplasser totalt

Antall plasser er ikke gitt, det vil avhenge av antall søkere og hvor mange studenter utvekslingsstedet har kapasitet til å ta imot det aktuelle semesteret. Dette innebærer at det stort sett alltid er konkurranse om plassene, og at det legges stor vekt på kvaliteten på søknaden din.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 20. august-20. desember
Vårsemester: Januar-mai

Valg av emner

Flere spørsmål?