Universidad Católica de Valencia

Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universidad Católica de Valencia (UCV), slik det framstår i dag, ble grunnlagt i 2003, men institusjonen har røtter langt tilbake i tid. Rundt 15 000 studenter er fordelt på de seks fakultetene som ligger på ulike steder i og rundt Valencia. Valencia er en attraktiv studentby som også kan lokke med over 50 museer og andre turistatttraksjoner.

Universitetet i Stavanger har inngått Erasmus+ avtaler med UCV innenfor en rekke fagfelt.

Sykepleiestudenter: UCV organiserer en fin introduksjonsuke som starter vanligvis 2 uker før praksisperiode begynner. Vi anbefaler at du deltar i dette arrangementet for å bli kjent med Valencia ettersom sykehuspraksis er i Denja som ligger ca. 100 km fra Valencia.

Se hvor de ulike campusene er plassert.

Undervisningsspråk

Spansk eller engelsk (MERK: Noen fag i bioteknologi tilbys i all hovedsak på spansk.).

Sykepleiestudenter: være forberedt på at en del pasienter snakker valenciansk. Det kreves spansk på min A2 nivå.

Krav om språkkunnskaper

Engelsk: Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.
Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Spansk: Spansk B1 Diploma av «Spanish as a Foreign Language» (DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera).

OBS! Alle søkere må ha minimum 4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test. Alle må anskaffe et vitnemål på engelsk fra videregående skole..

Sykepleiestudenter: spansk på min A2 nivå.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Helsefag: alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise. I tillegg må alle levere engelsk versjon av politiattest som en del av søknadsprosessen. Det er fint om dere bestiller dokumentet i god tid.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 plasser - Sykepleiestudenter (på et sykehus i Denja som ligger ca 100 km fra Valencia)

6 plasser - Studenter på grunnskolelærerutdanningen(e)

2 plasser - Studenter på Handelshøyskolen ved UiS
2 plasser - i fagområde bioteknologi
2 plasser - i fagområde marin sciences

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høst: september-januar

Vår: februar-juni

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

Oversikt over emner på engelsk og spansk

Sykepleie: Praksis ved et sykehus i Denja (1,5 timer med bus fra Valencia)

Emner under Teacher Training er godkjent som skolerelevante emner for grunnskolelærerutdanningene.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng
De fleste emner ved UCV er på 6 ECTS.

Bolig

Universitetet tilbyr ikke studentboliger, men universitetet har flere anbefalinger.

Informasjon om student accomodation.

Sykepleiestudenter: introduksjonsuka/Erasmusaktiviteter foregår i Valencia, men praksisopphold er i Denja.Tidligere utvekslingsstudenter anbefaler varmt å delta i Erasmusaktiviteter.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

OBS! Studenter må levere en kopi av Europeisk helsetrygdkort som en del av søknadsprosessen. Sjekk gjerne helsenorge.no for mer informasjon.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?