University of Alaska Anchorage

Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet ligger i byen Anchorage, med nærmere 300.000 innbyggere. UAA er med sine 17.500 studenter det største universitetet i delstaten Alaska. UAA har sju ulike college innenfor fagområder som humanistiske, tekniske (inkl. engineering), samfunnsvitenskapelige og helsevitenskapelige fag.

Universitetet tilbyr også rafting, hundesledekøyring og andre sportsaktiviteter.

UiS har inngått en generell utvekslingsavtale med UAA. Det kan være begrensninger på hvilke studentgrupper som har mulighet til å reise på denne avtalen.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Når du kommer til UAA, må du ta en English placement test (kalt Accuplacer) mot et mindre gebyr.

Karakterkrav

Minimum C i snittkarakter.

Antall utvekslingsplasser totalt

Antall ikke satt.

Antall friplasser per semester

Inntil 1 student kan få tildelt Kaare Birkeland-stipend annethvert år. Med forbehold om endringer.

Inntill 1 student fra Det teknisk naturvitenskapelige fakultet kan søke om friplass via North2north programmet

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser til UAA må betale skolepenger (Non-Resident Tuition). Vær obs på at det kommer ulike avgifter i tillegg.

Studenter som er folkeregistrerte i en av vennskapsbyene til byer i Alaska, det vil si i Tromsø, Mo eller Hammerfest, betaler de samme skolepengene som studenter fra Alaska (Resident Tuition), som er betydelig lavere enn for andre internasjonale studenter.

Skolepengesatser. Merk at man må påregne å legge ut minst 20,000-30,000 NOK av egen lomme for å dekke skolepenger og avgifter.

Det er mulig å søke om fritak for skolepenger som medlem i north2norh nettverket (gjelder for studenter ved Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er en "friplass" tilgjengelig for norske studenter.)

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på utveksling kan søke om støtte fra Lånekassen.

Masterstudenter kan søke om stipend fra Norge-Amerika Foreningen (NORAM). Studenter på masternivå kan også søke stipend fra U.S.-Norway Fulbright Foundation dersom studieoppholdet i USA varer ett helt år. Merk at begge disse stipendene kun har årlige søknadsfrister.

Det er mulig å søke om stipend via north2north nettverket ( Gjelder for studenter ved Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet)

Semesterorganisering

Høstsemester: august - desember
Vårsemester: januar - mai

Detaljert akademisk kalender

Valg av emner

Finn oversikt over hvilke emner som blir tilbudt på UAAs nettside. Husk å hake av for UAA - Main campus, de andre campusområdene er ikke aktuelle for UiS-studenter.

Nyttig informasjon finnes også i Registration Guide.

Barnehagelærerutdanning:

Emneportal

1. Velg Spring semester + årstall

2. UAA - Anchorage campus

3. Velg fortrinnsvis Traditional courses only, men andre kurs kan også vurderes

4. ED: Early Childhood - EDEC

Velg blant kurs som begynner med kode 200, 300 eller 400.

Studiepoeng i utlandet

15 credits = 30 studiepoeng på bachelornivå.
12 credits = 30 studiepoeng på masternivå.

Bolig

Visum

Alle som skal studere i USA må ha visum.

Les her for mer informasjon om studentvisum til USA.

Flere spørsmål?