University of Alicante

Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universidad de Alicante ble etablert i 1979 og har rundt 30.000 studenter. Campus ligger i hyggelige omgivelser med sports- og parkanlegg og universitetet har et bredt fagtilbud innenfor blant annet økonomi, naturvitenskap, juss, pedagogikk og kunst.

Universitetet er særlig anbefalt for studenter med nedsatt funksjonsevne ettersom både campusområdet er godt tilrettelagt for det, samt at det finnes gode ordninger og et profesjonelt støtteapparat som gjør at studenter som f.eks. sitter i rullestol får god hjelp og oppfølging.

UiS har en Erasmus+-avtale som gjelder utveksling innen hotell, reiseliv, sykepleie og geologi.

Undervisningsspråk

Engelsk eller spansk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i spansk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

MERK!
Geologistudenter: Minimum B2 i engelsk. For de som velger å ta emner på spansk er kravet B1.

Sykepleiestudenter: Alle søkere må ha minimum 4 i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL-test.OBS! Du bør ha grunnlegende kunnskaper i spansk for å kommunisere med pasienter.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 innen hotell og reiseliv (bachelor)

2 innen sykepleie (bachelor). Merk at Alicante tar imot sykepleiestudenter bare på våren.

2 studenter for 6 måneder innen geologi (bachelor og master)

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september - januar

Vårsemester: januar - juni.

Akademisk kalender.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Spania.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

INFORMASJON FOR SYKEPLEIESTUDENTER

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?