University of Aveiro

Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Aveiro (UA) ble grunnlagt i 1973 og har i dag rundt 15000 studenter fordelt på ulike bachelor- og mastergrader. UA er et av de beste universitetene i Portugal med hensyn til infrastruktur, forskning og dyktige fagfolk. UA har tre campusområder i tre byer: Aveiro (hovedcampus), Águeda og Oliveira de Azeméis.

Gjennom ECIU (The European Consortium of Innovative Universities) tilbys det en pakke med forhåndsgodkjente emner bachelorstudenter i maskin" Mechanical Engineering "

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk ihenhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Inntil 4 plasser avhengig av vertsuniversitets kapasitet.

Kjemi : 3 plasser X ett semester for BA studenter i kjemi

Maskin:4 plasser x ett semester for BA/ MA studenter

Matematikk. 1 plass x to semester for MA studenter

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Begynnelsen av september - januar

Valg av emner

For studenter på BA maskin er emnene er allerede forhåndsgodkjendte via ECIU-Tvillingprogrammet.

Du kan velge mellom to ulike emnepakker i høstsemesteret:

Thermal Engineering

Sustainable Energy and Engineering

For BA studenter i kjemi og miljø
"Applied Chemistry" emnepakke

Oversikt over andre utvekslingspakker

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?