University of Bonn

Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet i Bonn ligger i den tyske delstaten Nordrhein Westfalen og er et av Tysklands største universitet. Universitetet har campus i sykkelavstand fra sentrum av byen, og rundt 35.000 studenter fordelt på syv fakultet.

UiS har to Erasmus+ avtaler med University of Bonn. En for studenter ved Institutt for kultur og språkvitenskap og en for studenter ved Institutt for matematikk og fysikk.

Erasmus Study in Bonn — University of Bonn (uni-bonn.de)

Undervisningsspråk

Engelsk og tysk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i tysk/engeklsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet. Det tilbys også intensivt språkkurs i forkant av studiestart samt språkkurs og en «StudyBuddy» ordning i løpet av semesteret.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

For studenter på Institutt for kultur og språkvitenskap: 2

For studenter på Institutt for matematikk og fysikk:
1 student i matematikk
1 student i fysikk

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmusstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 1. oktober - 28. januar (forelesningsperiode)

Vårsemester: 1. april - 15. juli (forelesningsperiode)

Velkomstuke: Første uken i oktober og første uken i april.

Eksamensperiode: De første ukene etter at forelesningsperioden er over.

Valg av emner

Emnekatalog

Engelskstudenter skal følge undervisning ved Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, mens nordiske studenter hører til under Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft.

Veiledning om fag og emner gir også av Erasmus koordinatorer ved de ulike instituttene
( For studenter i matematikk og fysikk se: Koordinatorer under Mathematics og Physics )

Erasmus Departmental Coordinators — University of Bonn (uni-bonn.de)

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Erasmus+ studenter kan søke om hybel eller rom gjennom Studierendewerk Bonn.
Mer informasjon om bolig i Bonn.

Ingen boliggaranti - studenter blir anbefalt å søke om bolig før de får bekreftet opptak.

Du kan også undersøke muligheter på egenhånd på wg-gesucht.de

Flere spørsmål?