University of Deusto

Universidad de Deusto ble grunnlagt i 1886 i Bilbao som da hadde navnet Deusto. Bilbao er en middelalderby som lenge har vært en viktig havneby og et knutepunkt for internasjonal handel og kulturutveksling. Dette gir også universitetet en internasjonal karakter samtidig som det har bevart sin baskiske kulturarv.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universidad de Deusto har omtrent samme antall studenter som UiS. Universitetet har fem fakultet og studier innen: økonomi, sosial- og humanistiske fag, juss, ingeniørfag, psykologi og pedagogikk samt teologi. De har et stort og bredt nettverk av internasjonale avtaler med utdanningsinstitusjoner over hele verden. 15 % av studentene ved Universidad de Deusto er internasjonale studenter.

UiS har en Erasmus+-avtale som gjelder for studenter ved Norsk hotellhøgskole (4 plasser)

Og en Erasmus+-avtale for studenter på bachelorprogrammet i statsvitenskap (2 plasser)

Undervisningsspråk

Engelsk eller spansk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i spansk og engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 NHS

2 IMS

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Begynnelsen av september – januar

Vårsemester: Begynnelsen av februar – juni

MERK! Studenter som skal ta spansk intensivkurs reiser til Deusto i august.

I tillegg deltar alle nye studenter på "Orientation Days" i forkant av semesterstart.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Se her for kurstilbud.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Universitetet tilbyr en ‘Accomodation and Welcome service’ for å hjelpe deg å finne en plass å bo.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?