University of Education Schwäbisch Gmünd

UiS har hatt et mangeårig samarbeid med PH Gmünd, som nå tilbyr utvekslingsstudier på både engelsk og tysk.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd er en lærerutdanningsinstitusjon i sydlige Tyskland, ca. 60 km øst for Stuttgart. Med 2.700 studenter får du god oversikt, og det er kort vei til naturopplevelser. De har et bredt fagtilbud innen lærerutdanning, helse- og kulturfag.

UiS har en Erasmus+-utvekslingsavtale for barnehagelærerstudenter.

Undervisningsspråk

Engelsk og tysk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk, eller B2 i tysk hvis man velger tyskunderviste kurs.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 plasser for barnehagelærerstudenter.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for å betale skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester (eg. vintersemester): 1. oktober – 31. mars påfølgende år

Vårsemester (eg. sommersemester): 1. april – 30. september

Anbefalt oppholdssemester er sommersemesteret, da kursene avsluttes i juli.

Valg av emner

Barnehagelærerutdanning:

Disse emnene er aktuelle for deg, og er faglig forhåndsgodkjente av instituttet:

Exploring the World: Play, Culture and Family in Early Childhood Education (30 ECTS)

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Les mer om bolig her. Ellers finnes det også en god del boliger på det private markedet.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Tyskland.

Flere spørsmål?