University of Girona

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 plasser for studenter fra BA Psykologi

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Slutten av september til slutten av januar

Vårsemester: 1. februar til slutten av mai

Valg av emner

https://www.udg.edu/ca/internacional/-quieres-venir

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Flere spørsmål?