University of Graz

Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Graz er en populær studentby med et blomstrende kulturliv ved elva Mur. Karl Franzens Universität, eller Universitetet i Graz, ble grunnlagt i 1585 og er Østerrikes nest eldste universitet. 31.500 studenter fordelt på seks fakulteter studerer ved universitetet.

Universitetet i Stavanger har en Erasmus+ avtale med Karl Franzens Universität Graz innen regnskap og revisjon og økonomi og administrasjon.

Undervisningsspråk

Engelsk eller tysk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 studenter fra Handelshøgskolen UiS (økonomi og administrasjon/regnskap og revisjon).

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen.

Semesterorganisering

I Østerrike har de en litt annen semesterorganisering enn i Norge.

Høstsemester: 15. oktober - 31. januar (eksamensperioden er to uker i månedskiftet januar/februar)

Vårsemester: 15. februar - 30. juni (eksamensperioden er de to første ukene i juli)

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Online kursportal

For business-studenter: Vennligst merk at de ikke tilbyr spesialisering/emner innen finans på masternivå (per 2022).

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Boligformidlingen administreres av the Austrian Exchange Service (OeAD).

Flere spørsmål?