University of Haifa

Har du en drøm om et annerledes praksisopphold? Vil du utvikle deg som fagperson? Er du tilpasningsdyktig og interessert i Midtøsten? Da bør du søke om praksisplass i Haifa!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Haifa ble etablert i 1963. Haifa er en havneby ved Middelhavet og er den største byen i det nordlige Israel med en befolkning på omkring 600 000 innbyggere. University of Haifa ligger i utkanten av Haifa by og har ca 18 000 studenter.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Det Helsevitenskapelige fakultetet krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig og skriftlig) på vitnemålet fra videregående. Studenter som ikke oppfyller kravet kan ta en IELTS eller TOEFL test.

Karakterkrav

Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise. Det gjøres oppmerksom på at studenter som ønsker å søke om praksis til dette universitetet må være forberedt på en omfattende søknadsprosess og at det stilles svært strenge krav i forhold til vaksiner.

Antall praksisplasser

Varierer fra år til år, men det er som regel mellom to og fire plasser for studenter som går på bachelor i sykepleie.

Informasjon om skolepenger

Studenter må påregne å betale rundt USD 4500,- for tre kurs inkludert klinisk praksis. Disse utgiftene kommer i tillegg til kost og losji. Les mer om skolepenger her.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Datoene for opphold i Haifa tilpasses gruppen studentene reiser med, da vi samarbeider med flere andre norske høgskoler om å sende studenter. Vanligvis er det september - desember eller mars - juni.

Valg av emner

Kombinasjon av emner og praksis.

Dere får god oppfølging av dedikerte og dyktige veiledere. Tidligere studenter anbefaler praksis i Israel på det varmeste - de har lært å stille spørsmål og blitt utfordret på kritisk tenking og sykepleie i en flerkulturell kontekst.

Bolig

Studenter får informasjon om bolig ila søknadsprosesen. Norske studenter bor vanligvis på Bethel hostel Haifa.

Prisoversikt på Bethel hostel i 2023:

  • rom for 1 student (med baderom) - 2300 NIS per måned per person
  • rom for 2 studenter (med baderom) - 2000 NIS per måned per person
  • rom for 3/4/6/8 personer med baderom - 1800 NIS per måned per person

Sjekk også: https://uhaifa.org/student-life/university-housing

Visum

Norske borgere får turistvisum (B2) for en periode på opptil tre måneder ved innreise til Israel. Det er derfor ikke nødvendig med forhåndsvisum, men innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Sjekke også http://overseas.haifa.ac.il/ og "Visa information" under "Admission".

Sikkerhet på reisen
Registrering i UD sin portal Det er svært viktig at norske statsborgere holder seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen i Israel og følger de offisielle reiserådene.

Vaksiner

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvilke vaksiner du skal ta. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-midtosten/

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

NB! Sykepleiestudenter vil kunne bli bedt om å ta andre vaksiner i tillegg ila søknadsprosessen (informasjon kommer direkte fra Haifa). Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt. Ta kontakt med «Reisemedisinsk senter» på SUS.

Flere spørsmål?