University of Havana

Universitetet i Havanna ble grunnlagt i 1728 og har over 24.000 studenter. Universitetet har 16 fakulteter og 14 forskningssentre innen ulike fagområder. Studenter innen sosialt arbeid og barnevern ved UiS kan gjennomføre praksisperioder på Cuba gjennom en avtale med fakultetet «Filosofi, historie og sosiologi».

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

En praksisperiode på Cuba vil foregå ved en organisasjon som arbeider for å bedre levekårene for vanskeligstilte på Cuba gjennom ulike prosjekter og aktiviteter (samfunnsarbeid innen sosialt arbeid).

Undervisningsspråk

Studenter som har spanskkunnskaper vil ha fortrinnsrett på disse praksisplassene.

Karakterkrav

Ingen spesifikke karakterkrav

Antall praksisplasser

6

Informasjon om skolepenger

Det er ingen skolepenger

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen

Semesterorganisering

Vårsemester: Hele eller halve praksisperioden kan tas på Cuba.

Bolig

Universitetet i Havanna vil hjelpe studenter fra UiS med å finne privat utleieleilighet.

Visum

Flere spørsmål?