University of Helsinki

Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet i Helsinki har ca. 37.000 studenter og har ved flere anledninger blitt ranket blant verdens 100 beste universiteter.

Universitetet er medlem av Nordlys-nettverket som åpner for at alle studenter ved UiS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling hit. UiS har inngått en Erasmus+ avtale innen nordisk språk og litteratur for studenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS).

Undervisningsspråk

Engelsk, finsk og svensk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk, finsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Nordlysnettverket: Ingen begrensing

Erasmus+ : 2 plasser for studenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (BA- og MA-program, inkludert lektorprogrammet).

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordlys-utveksling eller Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 1. august til slutten av desember.
Vårsemester: 1. januar til slutten av juli.

Valg av emner

Oversikt over alle emnevalg.

Nordisk:

Nordisk-studenter tar emner under Bachelor's Programme in Languages and Literatures in Finland.For studenter som tar nordisk som fag 2, er det laget en utvekslingspakke med forhåndsgodkjente emner for utveksling i 4. semester. Kontakt Benedict Jager for informasjon.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 Studiepoeng.

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål?