Hopp til hovedinnhold

University of Jyväskylä

Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Jyväskylä Universitet består av 7 fakultet og har rundt 15.000 studenter med over 100 ulike nasjonaliteter.

Jyväskylä Universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UiS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling hit.

Det er også inngått Erasmus-avtaler med Jyväskylä Universitet innen fagområdene:
  • Matematikk og statistikk
  • Samfunnssikkerhet
  • Lærerutdanning (som også er åpen for studenter innenfor idrett)
Undervisningsspråk
Engelsk eller finsk.
Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller finsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.
Karakterkrav
Ingen karakterkrav.
Antall utvekslingsplasser totalt
Det er ikke satt noen begrensning på antall for studenter som reiser gjennom Nordlys-nettverket.
Matematikk og fysikk (BA og MA): 3 plasser
Samfunnssikkerhet: 3 plasser
Lærerutdanning (inkl. idrett): 2 plasser
Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordlys-utveksling og Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.
Stipendmuligheter

Nordlys-stipend eller Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 1. september - 20. desember
Vårsemester: 10. januar - 20. mai

Akademisk kalender.

Valg av emner

Valg av emner.

For studenter ved matematikk og statistikk: Vennligst ta kontakt med studiekonsulent ved instituttet ditt for mer informasjon om emner og emnepakker.

Studiepoeng i utlandet
30 ECTS = 30 studiepoeng.
Bolig

Informasjon om boligtilbud.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.
Flere spørsmål?